Що таке заземлення і для чого воно потрібне?

Заземлення – це з'єднання між електричним обладнанням і землею, завдяки якому утворюється нейтральна точка. Вона необхідна для захисту життя і здоров'я людини за рахунок передачі надлишку електроструму з мережі у грунт.

Крім того, заземлення сприяє створенню точки відліку для вимірювання електричного потенціалу в системі – це важливо для забезпечення правильної роботи обладнання, а також виявлення та усунення несправностей.

Заземлювач – це з'єднання окремої точки або обладнання повністю із заземлюючим пристроєм. Таким чином, надлишковий струм, що накопичується в мережі або на поверхнях електроприладів, відводиться в грунт, який є для нього найкращим поглиначем.

Заземлювальний пристрій – це комплекс технічних засобів, призначених для створення надійного електричного з'єднання із землею.

Основними елементами заземлювального пристрою є:

 1. заземлювач – провідник або сукупність провідників, які безпосередньо контактують із землею (частіше це металеві стрижні, смуги або сітки, занурені в ґрунт);
 2. заземлювальний провідник – з'єднує заземлювач з обладнанням чи частинами електроустановки;
 3. заземлююча шина - провідник, до якого приєднують провідники, що заземлюють.

Одним із елементів заземлення є провід ПВЗ для прокладання електропроводки у приміщеннях, на вулиці, у промислових та житлових об'єктах. Він підходить для нерухомої та рухомої проводки. Це провід із полівінілхлоридною (ПВХ) ізоляцією та захисним покривом.

Другим елементом є провід ПВС для підключення стаціонарних електроприладів, електроустаткування, електродвигунів, електрозварювальних апаратів. Застосовується для монтажу зовнішньої та прихованої проводки у житлових, офісних та виробничих приміщеннях.

Третім важливим елементом заземлення є кабель ВВГ для прокладання стаціонарної електропроводки в сухих, вологих та сирих приміщеннях, у землі та кабельних каналах. Використовується для живлення електроприймачів, електроустаткування, електродвигунів.

У магазині «Кабель-Інвест» у розділі кабель та провід запропонований великий асортимент ізольованих та неізольованих провідників, призначених для передачі електричної енергії або інформації. Їхня класифікація залежить від призначення, конструкції, матеріалу виготовлення струмопровідної жили, захисної оболонки, ізоляції та інших параметрів.

Організація правильно працюючого заземлення – це синонім безпеки, оскільки його роль важко переоцінити.

 1. Забезпечення безпеки людей та обладнання:
 • відведення надлишку електрики (наприклад, внаслідок короткого замикання) в землю запобігає ураженню струмом;
 • зниження ймовірності виникнення небезпечних потенціалів.
 1. Захист від перенапруг:
 • відведення грозових та інших видів розрядів;
 • вирівнювання потенціалів у електричній системі.
 1. Забезпечення стабільної роботи електроустаткування:
 • реалізація низького опору заземлення;
  зменшення електромагнітних перешкод.

Правильне проектування та встановлення заземлювального пристрою є дуже важливим – це гарантує впевненість у надійній роботі електричних систем. Відсутність заземлення або його неправильний монтаж може стати причиною замикання, пожеж і поразок оточуючих електрикою.

Захисне заземлення електроустановок застосовується в електроустановках різного призначення: житлових, промислових, сільськогосподарських.

Правильно виконане заземлення є обов'язковою вимогою більшості електротехнічних стандартів та норм.

Заземлення промислових об'єктів

У чому полягає принцип заземлення?

1. Відведення аварійного струму. У разі аварійної ситуації (наприклад, пошкодження ізоляції) струм починає протікати через корпус електроустаткування. Провідник, що заземлює, забезпечує надійний шлях для його проходження до заземлювача, звідки він відводиться в землю і безпечно розсіюється.

2. Вирівнювання потенціалів. Металеві корпуси електроустаткування, трубопроводи, стелажі можуть набувати різних електричних потенціалів. Заземлення з'єднує ці елементи між собою та із землею, забезпечуючи рівномірний розподіл потенціалів. Це запобігає виникненню небезпечної різниці потенціалів, що призводить до ураження струмом.

3. Захист від перенапруг. Блискавки, комутаційні процеси та інші фактори створюють високу напругу в електромережах. Заземлюючий пристрій забезпечує шлях для їхнього скидання в землю, захищаючи обладнання від пошкодження.

Ефективність заземлення залежить від низького опору заземлювача, надійності з'єднань та правильного вибору типу заземлення відповідно до місцевих умов. Тільки в цьому випадку заземлення зможе надійно виконувати свої функції та забезпечити електробезпеку.

Якими бувають типи заземлення?

1. Контурне заземлення – це найпоширеніший тип заземлення, при якому електрод у вигляді кільцевого контуру закладається навколо будівлі або обладнання, що підлягає заземленню. Цей тип забезпечує рівномірний відтік електрики в землю та відрізняється невеликим опором заземлення. Контурне заземлення часто використовується у промислових, комерційних та житлових об'єктах.

2. Стрижневе заземлення передбачає встановлення одного або кількох вертикальних металевих стрижнів, занурених на певну глибину у ґрунт. Цей тип використовується в тих місцях, де неможливо або недоцільно облаштовувати контурне заземлення, наприклад на скелястих ділянках або в місцях з високим рівнем ґрунтових вод. Стрижневе заземлення відрізняється високою ефективністю та невеликим опором.

3. Полосне заземлення є металевий горизонтальний електрод, прокладений у ґрунті на певній глибині. Цей тип часто застосовується на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод, де контурне заземлення неефективне. Полосне заземлення забезпечує надійний відтік струму в землю та характеризується порівняно низьким опором.

4. Комбіноване заземлення – це поєднання кількох типів заземлювачів, наприклад, контурного та стрижневого, або смугового та стрижневого. Таке комплексне рішення дозволяє підвищити загальну надійність та ефективність системи, особливо у складних умовах.

Вибір типу заземлення залежить від місцевих умов ґрунту, конфігурації об'єкта, що підлягає заземленню, а також вимог нормативної документації. Важливо, щоб вибраний тип заземлення забезпечував опір заземлення, гарантував безпечний та надійний відтік електричного струму в землю.

Заземлюючий контур

Чому важливо правильно вибудовувати заземлення?

Правильне заземлення має життєво важливе значення для електричної безпеки з кількох причин:

 1. уникнення ураження струмом;
 2. захист електроустаткування від пошкоджень, спричинених перенапругою та стрибками струму;
 3. запобігання пожежам і вибухам шляхом усунення накопичення статичної електрики;
 4. відповідність нормативним вимогам та стандартам.

Заземлення є ключовим елементом забезпечення електричної безпеки. Правильно виконане, воно захищає людей, обладнання та будівлі від небезпечних наслідків несправностей. Розуміння принципів роботи та важливості заземлення має вирішальне значення для безпечної експлуатації будь-якої електричної системи.

Якісне обладнання від компанії «Кабель-Інвест»

Практично у всіх сферах діяльності людини використовуються кабелі та проводи: у побутовій, будівельній, промисловій, телекомунікаційній, машинобудівній техніці. Важливо, щоб продукція була якісною, оскільки від цього залежить життя та добробут багатьох людей. Компанія «Кабель-Інвест» є передовою на ринку України серед підприємств, що продають великий асортимент кабельного обладнання. Продукція відповідає ДСТУ, ТУ, а також міжнародним стандартам якості.

Клієнтами «Кабель-Інвест» стали великі українські підприємства, які займаються будівництвом, виробництвом та розподілом електроенергії, а також здійснюють монтаж кабельних мереж. Компанія також займається проектуванням та виконанням монтажу та автоматизації різних об'єктів будь-якої складності у сфері енергетики та виробництва.

 

Цвілій Сергій Леонтійович

Автор
Цвілій Сергій Леонтійович - директор ТОВ «Кабель-Інвест»

Перейти в каталог